قیمت زن نسخه آزمایشگاه

قیمت زن نسخه آزمایشگاه

معرفی کوتاه قیمت زن نسخه آزمایشگاه :

قیمت زن نسخه آزمایشگاه دستگاهی است که جهت چاپ عمیق و غیر قابل جعل و دستکاری ارقام مبلغ اقلام نسخه مورد استفاده قرار می گیرد و در دو نوع اتو الاین و با سنسور ثابت موجود است. بیشترین استفاده از این دستگاه ها در آزمایشگاه ها دولتی وخصوصی هستند البته داروخانه ها   و بیمارستان های بزرگ و کوچک هم از این دستگاه استفاده میکنند. برای جلوگیری از کسورات ناشی از خط خوردگی و ناخوانا بودن مبلغ و اشتباهات ناشی ازجمع کل مبالغ استفاده می‌شود و قابلیت درج مبلغ کل و نمایش کلیه مبالغ به صورت مرتب و خوانا در این مدل وجود دارد و می‌تواند نسخ تامین اجتماعی خدمات درمانی و بیمه روستایی و مابقی نسخ بیمه را پرفراژ کند . برند های موجود در بازار الیوتی (OLOIVETTI) و کامپوپرینت (COMPUPRINT) و گلوبالیست (GOLOBALIST) و اپسون (EPSON) و جولی مارک (JOLIMARK)می باشد.

قیمت زن نسخه آزمایشگاه قیمت زنی نسخه دستگاه قیمت زن نسخه آزمایشگاه پرفراژ نسخه آزمایشگاهی
پرینتر پرفراژ چاپ روی چک
پرفراژ سندها و اوراق بانکی

قیمت زن نسخه آزمایشگاه یکی از مدل‌های جدید پرینتر در زمینه‌ی ماشین‌ های اداری آزمایشگاه هاست است که در ابعاد و وزن مختلف عرضه می‌شود. قیمت زن نسخه آزمایشگاه دستگاهی مطمئن، برای جلوگیری از کسورات ناشی از خط خوردگی و ناخوانا بودن مبلغ و اشتباهات ناشی ازجمع کل مبالغ استفاده می‌شود و قابلیت درج مبلغ کل و نمایش کلیه مبالغ به صورت مرتب و خوانا در این مدل وجود دارد و می‌تواند نسخ تامین اجتماعی خدمات درمانی و بیمه روستایی و مابقی نسخ بیمه را پرفراژ کند. در این دستگاه، HIS و نرم افزار بومی و آزمون یا تروند دانش نیز پشتییانی می‌شوند.  در صورت سفارش قیمت زن نسخه آزمایشگاه  چک های بانکی را به راحتی پرفراژ نمایید  . سیستم چاپ نمد غلطکی است؛ همچنین امکان چاپ عمیق و پررنگ برای اسناد چندنسخه‌ای  در این مدل وجود دارد.