دستگاه قیمت زن نسخه داروخانه ای

دستگاه قیمت زن نسخه داروخانه ای

معرفی کوتاه دستگاه قیمت زن نسخه داروخانه ای:

دستگاه قیمت زن نسخه داروخانه ای دستگاهی است که جهت چاپ عمیق و غیر قابل جعل و دستکاری ارقام مبلغ اقلام نسخه مورد استفاده قرار می گیرد و در دو نوع اتو الاین و با سنسور ثابت موجود است. بیشترین استفاده از این دستگاه ها در داروخانه های دولتی وخصوصی هستند البته آزمایشگاه ها   و بیمارستان های بزرگ و کوچک هم از این دستگاه استفاده میکنند. برای جلوگیری از کسورات ناشی از خط خوردگی و ناخوانا بودن مبلغ و اشتباهات ناشی ازجمع کل مبالغ استفاده می‌شود و قابلیت درج مبلغ کل و نمایش کلیه مبالغ به صورت مرتب و خوانا در این مدل وجود دارد و می‌تواند نسخ تامین اجتماعی خدمات درمانی و بیمه روستایی و مابقی نسخ بیمه را پرفراژ کند . برند های موجود در بازار الیوتی (OLOIVETTI) و کامپوپرینت (COMPUPRINT) و گلوبالیست (GOLOBALIST) و اپسون (EPSON) و جولی مارک (JOLIMARK)می باشد.

دستگاه قیمت زن نسخه داروخانه ای
قیمت زن نسخه آزمایشگاه قیمت زنی نسخه دستگاه قیمت زن نسخه آزمایشگاه پرفراژ نسخه آزمایشگاهی
پرینتر پرفراژ چاپ روی چک
پرفراژ سندها و اوراق بانکی

دستگاه قیمت زن نسخه داروخانه ای یکی از مدل‌های جدید پرینتر در زمینه‌ی ماشین‌ های اداری آزمایشگاه هاست است که در ابعاد و وزن مختلف عرضه می‌شود. دستگاه قیمت زن نسخه داروخانه ای دستگاهی مطمئن، برای جلوگیری از کسورات ناشی از خط خوردگی و ناخوانا بودن مبلغ و اشتباهات ناشی ازجمع کل مبالغ استفاده می‌شود و قابلیت درج مبلغ کل و نمایش کلیه مبالغ به صورت مرتب و خوانا در این مدل وجود دارد و می‌تواند نسخ تامین اجتماعی خدمات درمانی و بیمه روستایی و مابقی نسخ بیمه را پرفراژ کند. در این دستگاه، HIS و نرم افزار بومی و دکتر وکیل یا شایگان  نیز پشتییانی می‌شوند.  در صورت سفارش دستگاه قیمت زن نسخه داروخانه ای چک های بانکی را به راحتی پرفراژ نمایید  . سیستم چاپ نمد غلطکی است؛ همچنین امکان چاپ عمیق و پررنگ برای اسناد چندنسخه‌ای  در این مدل وجود دارد.