دستگاه قیمت زن نسخه داروخانه ای

دستگاه قیمت زن نسخه داروخانه ای

دستگاه قیمت زن نسخه داروخانه ای

دستگاه قیمت زن نسخه داروخانه ای یا پرفراژ نسخه داروخانه ای چیست؟

پرفراژ در لغت به معنی سوراخ های ریز متوالی به شکل خطی می باشد که از این طریق کاغذ به راحتی از محل پرفراژ جدا می شود. بدین منظور این کار دستگاه‌ های پرفراژ موجود در بازار عرضه میشوند ولی در مورد مبحث قیمت زن داروخانه معنای پرفراژ یعنی دستگاه پرینتری که هدش سوزنی می باشد و ضمن چاپ قیمت بر روی نسخ بر روی برگه نسخه هم اثر می گذاردوبالمس کردن برگه قابل حس می باشد

این نوع پرینترها به علت داشتن قابلیت تنظیم ابعادکاغذو تنظیم شدن چاپ در جدول قیمت نسخ مورد استفاده قرار می گیرند و دلیل اصلی استفاده از آنها خوانا بودن مبلغ ، عدم جا افتادن مبلغ ها ، جمع کل مبلغ ها توسط نرم افزار ، و در کل عدم کسورات بیمه و صندوق و موجودی می باشد

باتوجه به انواع موجود در بازار ایران می توان آنها را به چند دسته تقسیم کرد

دسته اول پرفراژ نسخه های تک پورت با حجم کوچک

دسته دوم پرفراژ نسخه های سه پورت با حجم بزرگ

دسته سوم پرفراژنسخه های دو کاره

از دستگاه های دسته اول می توان : قیمت زن استار 298 – اولیوتی pr4sl – اپسون 295 و u950 را نام برد

از دستگاه های دسته دوم می توان :قیمت زن الیوتی pr2plus – کامپو پرینت sp40-pr9plus-pr90plus رانام برد

از دستگاه های دسته سوم می توان :قیمت زن اکسیوم 823

نکته اول انتخاب نوع دستگاه و میزان بودجه در نظر گرفته شده برای این منظور است. باید توجه داشت که مدل های مختلف  اختلاف قیمت نسبتا قابل توجهی با یکدیگر دارند، مسئله بعدی تعداد کاراکتر هایی است که دستگاه پشتیبانی میکند. ، و درنهایت سرعت چاپ دستگاه (که بر اساس کاراکتر برثانیه محاسبه میشود) از مهمترین مواردی هستند که هنگام انتخاب دستگاه باید به آنها توجه کرد

دستگاه قیمت زن نسخه داروخانه ای